Hizmetlerimiz

Porselen Laminate Kaplama

Görünüşünüzü olumsuz yönde etkileyen birçok diş bozukluklarında uygulanabilen kozmetik bir çözümdür. Laminat yaprak kaplamalarda temel olarak estetik sorunları olan ön dişlerde, porselenden hazırlanan tabakanın dişlerin ön yüzlerine yapıştırılmasıyla bu sorunların giderilmesini amaçlayan bir tedavi şeklidir. Çoğu durumda sağlam yapıları ve bozulmayan renkleriyle dişlere doğal bir güzellikle birlikte, doğal bir işlev kazandırmak için yeterlidirler. Porselenden imal edilen bu kaplamalar ince, yarı geçirgen bir tabakadır. Mevcut bir diş üzerine mükemmel bir uyum ve hassasiyetle hazırlanıp yerleştirilirler. Dişin ön yüzü ile kaplamanın iç yüzü özel bir rezinle (yapıştırıcı bir ara madde) yapıştırılır. İşlem bittiğinde mükemmel bir kaynaşma beklenir. Porselen Laminate Uygulamalarında Estetik ve Fonksiyon Açısından Önem Taşıyan Unsurlar.

Zenith noktaları kron konturunun en yüksek seviyelerini belirler. Zenith nktalarının konumları özellikle diastemaların kapatılmasında veya dişlerin distal ya da malyaze devrilmiş konumlarının düzeltilmesinde önem kazanır. .
Bir çok kişide yüz morfolojisi ile dişlerin şekilleri uyum gösterir. Eğer dişin yüzeyi düz ise, doku daha fazla ışık yansıttığı için daha geniş ve daha büyük görünür. Hatları yuvarlak ve yüzeyleri düzensiz dişler için de tersi söylenebilir. Diş hekiminin estetik bir görüntü oluşturması dişler ayrı ayrı değil de, her hastada farklı şekil ve büyüklükteki dişleri yumuşak dokularla uyumlandırarak bir araya getirmesine bağlıdır.
Diş renginin algılanması, dişin şekil ve ark üzerindeki morfolojik yerleşiminden etkilenir. Örneğin alt ön dişler üst dişlerden daha beyazdır. İlerleyen yaşla beraber diş rengi koyulaşır. Gülüş esnasında en parlak dişler üst ön santral dişlerdir. Lateral kesiciler benzer tona sahiptir ancak parlaklıkları azdır. Diş dizisinde doğal bir görüntü elde etmek için porselen laminate uygulanırken renk tonlarını iyi kullanmak çok önemlidir.
Simetri ve denge estetik konusunda önemli kavramlardır. Simetri bir merkez eksenin iki tarafında gözlenebilen birkaç elemanın birbirlerine göre ahenkli bir biçimde düzenlenmesidir. İnsan dişi doğası gereği merkezin iki tarafı ayna görüntüsü gibi birebir aynısı değil fakat çok benzer iki yapının karşı karşıya gelmesi ile simetrik bir görüntü oluşturur.
Yüz orta hattı yüzün merkezinden interpupiller hatta dik olarak konumlanmıştır. Dental orta görselleştirmenin en iyi yollarında biri gülüşün dinamiklerini gözlemlemektir. Yüz orta hattı ile üst kesici dişler arasındaki orta hat mümkün olduğunca çakışmalıdır. Restore edilmiş herhangi bir diş dizisinde orta hat kayması kabul edilemez en önemli kusurdur.
Üst dudağın alt kenarı, üst dudağın iç sınırının kurvatürünü izleyen üst ön dişlerin gülme hattını oluşturur.n Ağız köşeleri interpupiller çizgiye ve oklüzel düzleme paralel olursa kanin (köpek) dişlerinin uçları hafifçe alt dudağa değerse hoş bir gülüş elde edilir. Gülme hattı bireyden bireye değişir ve bayanlarda daha belirgin ve dış bükeydir.
Diş eti normalde soluk renktedir. Sağlıklı dişeti fasial yönden sağlıklı kemik dokusunun 3 mm üzerine uzanır ve stabil papillanın tepesi kretler arasındaki kemiğe 5 mm mesafede yer alır. Protez tedavisine başlamak için dişeti dokularının sağlığı yeterli düzeye ulaşıncaya kadar beklenmelidir.
Porselen laminateler, azmiktarda preparasyon gerektirmeleri, reklerinin stabil kalması, kompozitlere göre abrazyona karşı dirençlerinin yüksek olması, asitle pürüzlendirildiklerinde mineye bağlantılarının oldukça güçlü olması, yapıştırıldıklarında gerilme ve makaslama kuvvetlerine dirençli olmaları, mükemmel estetik sağlamaları, sıvı absorbsiyonuna karşı dirençli olmaları ve preparasyon sürelerinin kısa olması gibi avantajlara sahiptirler.
Tamir zorluğu, yapıştırıldıktan sonra renginin değiştirilmesinin zor olması, yapımının zaman alıcı olması yapıştırılmadan önce oldukça kırılgan olmaları, maliyetinin yüksek olması, provalar esnasında diş üzerinde uygun konumda tutulma zorluğu, glazei bozulduğunda kompozite göre tekrar cilalanmasının daha zor olması gibi dezavantajlara da sahiptirler.